CONEIX I PARTICIPA EN EL PLA DE MOBILITAT DE CERVELLÓ

QUÈ ÉS EL PMU?


Revisant la mobilitat

A Cervelló hem iniciat el procés de revisió del Pla de Mobilitat, que ens ha de fixar l’estratègia pel període 2015-2020.


Per a tothom

Cal planificar una mobilitat més segura i amb l’accessibilitat més universal. Ens cal una mobilitat més sostenible i amb unes externalitats menors.


Estratègia de futur

El Pla de Mobilitat planificarà de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi.


Un procés obert

Les idees i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes de Cervelló es recolliran a través d’enquestes i processos de participació.